5 sposobów zamknięcia spółki ApS w Danii

W Danii istnieje pięć sposobów na zamknięcie spółki ApS:

1. Likwidacja dobrowolna zainicjowana przez wspólników
Aby firma mogła się zamknąć poprzez dobrowolną likwidację, musi być wypłacalna – mieć więcej aktywów niż długów. W tym przypadku, decyzję o likwidacji trzeba ogłosić publicznie, aby umożliwić wierzycielom firmy czas na zgłoszenie swoich roszczeń. Co ważne, likwidację prowadzi likwidator (najczęściej to prawnik).

2. Upadłość (pozew złożony przez spółkę lub wierzyciela)
Zamknięcie firmy w wyniku upadłości najczęściej następuje gdy jest ona niewypłacalna, a więc jeśli liczba długów przekroczy liczbę aktywów.

3. Restrukturyzacja
Firma może wystąpić do sądu z wnioskiem o restrukturyzację (zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa). Sąd wyznaczy restrukturyzatora, który będzie nadzorował proces. Jest to dobry sposób na uniknięcie postępowania upadłościowego.

4. Przymusowe rozwiązanie (nakazane przez sąd)
Sąd orzeka przymusowe rozwiązanie, jeżeli spółka nie złoży w terminie raportu rocznego,Dyrektor Zarządzający zrezygnuje ze swojej posady albo gdy firma ma obowiązek audytu, a audytor rezygnuje z pracy bez powołania nowego audytora. Podczas przymusowego rozwiązania sąd powołuje likwidatora, który dokonuje przeglądu sytuacji finansowej spółki. Jeśli firma okaże się wypłacalna, zostanie rozwiązana, a jeżeli będzie niewypłacalna – zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe.

5. Likwidacja na podstawie oświadczenia wspólników (decyzji wspólników)
Warto zaznaczyć, że jest to najbardziej skomplikowany i najrzadziej wybierany sposób likwidacji spółki ApS, ponieważ aby firma zakończyła się likwidacją na podstawie oświadczenia wspólników, wszystkie długi w spółce muszą zostać spłacone. W momencie zamknięcia akcjonariusze podpiszą oświadczenie o ich spłacie. Będzie to również oznaczało, że później akcjonariusze ponoszą osobistą odpowiedzialność gdyby długi nie zostały jednak spłacone. Dotyczy to również potencjalnych procesów sądowych i przyszłych zobowiązań.

Pierwszym krokiem będzie sporządzenie całej księgowości (aż do daty końca działalności) tym trzeba zadeklarować VAT za ostatni okres, a następnie wyrejestrować firmę z rejestru VAT. Jeśli firma ma pracowników, to trzeba wypłacić ostatnie wynagrodzenie i wszelkie podatki pracownicze zostały zadeklarowane za wszystkie okresy (a w konsekwencji usunąć firmę z rejestru pracodawców). Jeśli firma jest zarejestrowana pod kątem innych ceł/obowiązków (np. przywozowych/wywozowych/cłach), wówczas trzeba ją wyrejestrować w każdym z miejsc. Na koniec trzeba poinformować duński urząd skarbowy, czyli SKAT, o konkretnym dniu, w którym firma usunie się z obowiązku zapłaty podatku dochodowego (jednak trzeba go zadeklarować do ostatniego dnia). Po zadeklarowaniu podatku dochodowego od firmy możemy następnie pobrać z urzędu skarbowego końcowe oświadczenie, że cały podatek i VAT został uregulowany (trwa to 3-6 miesięcy).
Po otrzymaniu oświadczenia z urzędu skarbowego, że wszystkie długi zostały spłacone wspólnicy muszą podpisać oświadczenie, że wszystkie obecne i przyszłe długi zostały spłacone. Po podpisaniu trzeba złożyć ostateczny wniosek o zamknięcie firmy w Duńskim Urzędzie ds. Biznesu. Zamknięcie następuje zwykle po około dwóch tygodniach od przesłania wniosku.