Amortyzacja podatkowa w Danii

Prawo podatkowe w Danii określa sposób obliczania amortyzacji. Na początek warto wiedzieć, że istnieją trzy rodzaje amortyzacji podatkowej:

1. Zakup wartości firmy
Wartość firmy jest rozumiana jako coś, co jest kupowane jednocześnie z zakupem sklepu, restauracji itd., czyli np. baza klientów sklepów, którzy byli zadowoleni z poprzedniego właściciela. Obliczając dochód podlegający opodatkowaniu, cena za bazę klientów jest bardzo istotna. Od tej kwoty można odliczyć jedną siódmą co roku, w liniowej amortyzacji aż do roku siódmego, ponieważ wtedy amortyzacja zostanie spłacona w całości.

2. Zakup sprzętu
Sprzęt to wszystkie przedmioty (krzesła, stoły, sprzęt kuchenny, samochody, systemy komputerowe, oprogramowanie, meble). Aby obliczyć amortyzację, sumujemy zakupy w ciągu roku i odejmujemy od niej 25%. Co ważne, nie jest to amortyzacja liniowa. Na przykład, zakup samochodu wartego 100 tys. DKK, pozwala odliczyć z tej sumy 25% (oznacza to amortyzację 25 tys.koron). 75 tysięcy DKK będzie saldem pozostałym, które będzie aktywem i nie będzie odliczane jako koszt. W drugim roku można odliczyć 25% z pozostałych 75 tysięcy (18,750 DKK), a w trzecim roku 25% z pozostałych 56,250 DKK i tak dalej w następnych latach (w tym przypadku odliczenie amortyzacji zajmie 9 lat).

Co ważne, nie trzeba utrzymywać 25% odliczenia na sprzęt, jeśli saldo wynosi minimum 13,5 tys. DKK + VAT (jeśli jest niższe, można odliczyć to jako koszt w jednym roku). Jeśli saldo jest wyższe niż kwota minimalna, obowiązkiem jest przestrzeganie zasady amortyzacji, aż kwota spadnie poniżej minimalnej. Dopiero wtedy można odliczyć pozostałą kwotę w całości. Warto także pamiętać, że zakup samochodu czy komputera do celów biznesowych i prywatnych niesie ze sobą obowiązek podziału amortyzacji między koszt firmy, a koszt osobisty.

3. Ulepszenia dzierżaw
Ulepszenia dotyczące dzierżaw (indretningaflejedelokaler) to nic innego jak wprowadzanie ulepszeń w wynajmowanej nieruchomości, np. szeroko rozumiany remont. Po wprowadzeniu ulepszeń należy podliczyć ich koszt (wraz z VAT). Od tej sumy można odliczyć 20%.

Jeśli miałeś przychód w wysokości miliona koron duńskich, a drugie tyle zarobiłeś na ulepszeniach, możesz odliczyć 20% tej sumy (200 tys. DKK), i odliczyć to w pierwszym roku. W drugim roku odliczasz 20% w amortyzacji liniowej i kontynuując w sposób analogiczny, w piątym roku zostanie odliczona cała amortyzacja. Co ważne, zarobiłeś milion koron duńskich i w pierwszym roku wydałeś tyle samo – przepływ środków pieniężnych wyniósłby 0, ale dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 800 tys. DKK, co oznacza wysoki podatek. Należy to brać pod uwagę przy dokonywaniu dużych inwestycji.Ta kwestia dotyczy głównie restauracji, sklepów i ogólnie firm, przy zakupie których można wziąć kredyt hipoteczny od sprzedawcy. Można przykładowo kupić sklep za 1 000 000 DKK, płacąc 100 tysięcy DKK w gotówce, podczas gdy sprzedawca oferuje kredyt hipoteczny na pozostałe 900 tysięcy DKK jako pożyczkę. Jeśli dokonasz takiej transakcji, trzeba rozliczyć kwotę zapłaconą gotówką przy obliczaniu amortyzacji i dokonać konwersji gotówkowej.