Czy raport roczny w Danii musi zostać sprawdzony przez audytora?

Wielu właścicieli działalności gospodarczych w Danii zastanawia się, czy raport roczny musi zostać sprawdzony przez audytora. Co ważne, w większości przypadków nie ma takiego obowiązku, a czasem wystarczy zrezygnować z audytu. Przykładowo: w przypadku firm jednoosobowych, których w Danii jest najwięcej, audyt nie jest wymagany.
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością coroczny audyt przestał być obowiązkowy w 2006 roku. Aby uniknąć audytu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi spełnić dwa z trzech z wymagań:
1. suma bilansowa wynosząca maksymalnie 4 miliony DKK (aktywa lub długi);
2. średnio 12 pracowników pełnoetatowych w roku;
3. sprzedaż netto nie może przekracza 8 milionów DKK rocznie (bez VAT).

Jeśli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest objęta obowiązkiem audytu, można wyrejestrować się podczas zwykłego corocznego zgromadzenia udziałowców (podczas zatwierdzania raportu rocznego). To zagadnienie musi znaleźć się w protokole zgromadzenia, a wspólnicy muszą zgodzić się na zmianę statusu i usunięcie części związanej z audytem. Kiedy dany rok dobiegnie końca, w raporcie rocznym, trzeba napisać, że warunki wyrejestrowania audytu zostały zatwierdzone. W przypadku spółki holdingowej, zasady unikania audytu są początkowo takie same jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – sprzedaż 8 mln DKK, saldo 4 mln DKK, i 12 pełnoetatowych pracowników. Różnica polega na tym, że musisz połączyć wartości ze wszystkich spółek w których posiadasz udziały. Nawet jeśli posiadasz tylko 20%, musisz dodać sumę bilansową, sprzedaż i pracowników ze wszystkich spółek, a w wyniku możesz szybko przekroczyć te kwoty. Jeśli spełniasz te trzy wymagania możesz wyrejestrować się z audytu na tych samych zasadach, co spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli nie, przeprowadzanie audytu jest koniecznością.

Co ciekawe, istnieje możliwość zrezygnowania z audytu już podczas rejestrowania działalności. Informacja ta musi zostać wpisana do dokumentu założycielskiego – dokumentu potwierdzającego rejestrację działalności.Co ważne, aby wyrejestrować firmę z audytu koniecznie trzeba upewnić się, że statut jest pozbawiony wszystkiego, co dotyczy audytora. Duńskie słowo oznaczające audytora to „rewizor”, a czynność wyrejestrowania z audytu nazywa się „atfravælgerevisionspligt”.