Ile kosztuje utworzenie nowej spółki ApS w Danii?

Wymagany kapitał założycielski dla duńskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 40 tysięcy koron duńskich.Kwota ta musi zostać przekazana na konto bankowe prawnika w celu weryfikacji przed rejestracją.

W tym miejscu warto przypomnieć, jakie informacje są potrzebne do zarejestrowania nowej duńskiej spółki:
1. nazwa i adres firmy – na stronie cvr.dk trzeba sprawdzić, czy nazwa nie jest zajęta;
2. Identyfikacja akcjonariuszy – skan paszportu i dowód zamieszkania na terenie Danii (nierezydent: rachunek za media lub wyciąg bankowy; rezydent: żółta duńska karta zdrowia).
3. Wskazanie dyrektora –1 lub więcej;
4. Kontakt do wszystkich właścicieli, aby mogli otrzymać dokumenty firmy do podpisu;
5. Właściciele i akcje – kto będzie właścicielem akcji i ile akcji będzie posiadał (w procentach)?
6. Data rozpoczęcia działalności firmy;
7. Rejestracja VAT – czy firma powinna być zarejestrowana jako podatnik VAT? (jeśli spodziewasz się przychodu przekraczającego 50 tysięcy koron w ciągu najbliższych 12 miesięcy, firma musi zarejestrować się jako płatnik VAT);
8. Rejestracja pracodawcy – jeśli firma chce zatrudniać pracowników, trzeba się zarejestrować jako pracodawca;
9. Rejestracja importu i eksportu – jeżeli firma będzie importować towary z UE lub zagranicy, to musi zarejestrować się do importu (w rejestrze VIES);
10. Określenie roku podatkowego (najczęściej to rok kalendarzowy).
11. Udokumentowany kapitał własny – 40 000 DKK;

Prawnik pobierze z początkowego kapitału własnego swoje honorarium w wysokości około 1295 DKK (+ VAT) oraz opłatę dla rządu w wysokości 670 DKK. Pozostała kwota zostanie przelana na nowe konto bankowe firmy po jego otwarciu, ponieważ prawo mówi, że kapitał zakładowy musi zostać przeniesiony do spółki zaraz po zakończeniu procesu rejestracji. Kiedy środki te znajdą się na koncie, mogą być wykorzystane na rzecz prowadzonej działalności, np. na opłacenie niektórych kosztów. Warto pamiętać, że muszą to być faktyczne koszty firm, a właściciele nie mają prawa wypłacać pieniędzy z konta firmowego na konto prywatne. Mogą to zrobić tylko gdy otrzymają zwrot kosztów firmy które zapłacili, pensję lub dywidendę.