Moms One Stop Shop w Danii

1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe przepisy VAT dotyczące sprzedaży B2C w Unii Europejskiej. Muszą na nie zwrócić uwagę szczególnie ci przedsiębiorcy, którzy sprzedają usługi lub produkty klientom w UE, gdzie podatek VAT jest rozliczany w kraju zamieszkania nabywcy. Nowe zasady są istotne, jeśli całkowity dochód roczny przedsiębiorstwa z innych krajów UE wynosi powyżej 10 tys. euro w roku. Dotyczą one także importu towarów spoza Unii – teraz nawet produkty, które są sprzedawane za kwotę mniejszą niż 80 koron duńskich muszą być opodatkowane VAT-em od pełnej kwoty. Nowe przepisy umożliwiają deklarowanie i płacenie VAT-u w nowym, inteligentnym systemie – Moms One Stop Shop. To duże udogodnienie, ponieważ można zapłacić podatek VAT dla wszystkich krajów Unii Europejskiej w jednym miejscu. Korzystanie z systemu Moms One Stop Shop nie jest obligatoryjne, ale może być korzystne, ponieważ umożliwia zarejestrowanie firmy i zapłacenie podatku VAT w jednym miejscu. Jeśli jednak nie chcesz korzystać z tego systemu, będziesz musiał zadeklarować i zapłacić podatek VAT oddzielnie dla każdego kraju.
Jeśli korzystałaś ze starego systemu One Stop Moms, od 1 lipca 2021 Twoje dane zostaną automatycznie przeniesione do One Stop Shop Moms (powinieneś otrzymać dokumenty z dodatkowymi informacjami).
Rejestracja w systemie Moms One Stop Shop jest bardzo prosta.Wejdź na stronę pdcs.skat.dk/dcs-atn-gateway/login/tsklogin i zaloguj się za pomocą swojego NemID. Następnie musisz wybrać program, w którym chcesz się zarejestrować i kliknąć „Rozpocznij rejestrację”. Zostaniesz przekierowany do siedmiu modułów, w których musisz podać wymagane informacje. Kiedy już to zrobisz, zatwierdź i wydrukuj potwierdzenie po złożeniu wniosku. Co ważne, przedsiębiorca musi złożyć wniosek samodzielnie, nie może zlecić tego księgowemu.Jeśli chodzi o kwestie księgowości duńskiej firmy, trzeba pamiętać, że należy rozliczać się z różnych stawek VAT w zależności od miejsca zamieszkania konsumenta w UE, a więc księgowość musi uwzględniać stawki VAT dla różnych rodzajów produktów w danym kraju.

Moms One Stop Shopma trzy systemy:
1. Program UE – ma on zastosowanie w przypadku sprzedaży, która obejmuje tylko teren UE. Co ważne, jeśli Twoja firma ma siedzibę w Danii, musisz zarejestrować Moms One Stop Shop w Danii.
2. Program dla osób spoza UE – ma zastosowanie w przypadku firm, które mają siedzibę poza UE i sprzedają towary lub usługi konsumentom w UE.
3. Program importu – ma zastosowanie w przypadku sprzedaży produktów spoza UE do konsumentów z terenu UE. Wymogiem jest, aby cena sprzedawanego produktu była niższa niż 150 EUR za sztukę.Jeśli zostanie on spełniony, możesz zarejestrować się w jednym kraju UE i tutaj deklarować oraz płacić VAT za całą sprzeda.

Jeśli korzystasz z programu UE i programu spoza UE musisz przedstawić następujące dane:
– nazwa kraju, do którego sprzedałeś swoje produkty lub usługi;
– opis, ilość i data dostarczenia sprzedanych produktów lub usług;
– kwota bazowa do obliczenia podatku VAT i waluta (oraz wszelkie zmiany tej kwoty);
– zastosowana stawka podatku VAT oraz kwota podatku do zapłaty (i rodzaj waluty);
– daty i sumy otrzymanych płatności (także tych częściowych przed dostawą);
– szczegóły faktury, jeśli została wystawiona;
– informacje niezbędne do określenia miejsca zamieszkania konsumenta i korzystania przez niego z usług, a w przypadku produktów – miejsce nadania i dostarczenia przesyłki;
– wszelkie informacje o zwróconych produktach (z kwotą podatku VAT w UE).

Natomiast jeśli korzystasz z systemu importu musisz przygotować wszystkie informacje właściwe powyższym systemom UE i spoza UE rozszerzone o numer zamówienia lub transakcji oraz o numer partii, jeśli sprzedawca jest bezpośrednio zaangażowany w dostawę.

Aby w systemie Moms One Stop Shop zadeklarować sprzedaż klientom z terenu Unii Europejskiej trzeba zalogować się do SKAT za pomocą NemID i kliknąć „Moms”, a następnie „Moms One Stop Shop”. Potem wybierz okres, za który chcesz zadeklarować sprzedaż do konsumentów w UE i zadeklaruj, czy sprzedałeś produkty lub usługi w tym okresie i do jakich krajów.Należy pamiętać, aby zadeklarować zero dla okresów bez sprzedaży. Potem podaj kwotę bez VAT, procent VAT i kwotę VAT dla każdego kraju (wszystkie kwoty w koronach duńskich. Po zatwierdzeniu deklaracji otrzymasz identyfikator płatności do swojego systemu bankowości internetowej. Co ważne, dane dotyczące sprzedaży B2C w UE należy przechowywać przez dziesięć lat.