Opodatkowanie firmy jednoosobowej w Danii

Najważniejszym elementem opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej w Danii jest spłata podatku w dziesięciu równych ratach. Oczywiście, jeśli właściciel wybierze formę opodatkowania zgodną z ustawą o przedsiębiorstwach (a nie opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego czy opodatkowanie zgodnie z ustawą o kapitale zakładowym). Co ważne, wysokość rat jest szacunkowa i zazwyczaj nie opiera się na rzeczywistym zysku. Szacowanie deklaruje się na formularzu zwanym „Forskudsopgørelse”, który jest dostępny na stronie internetowej SKAT Borger. Warto wiedzieć, że jeśli zysk firmy w ciągu roku ulegnie zmianie, ponieważ zyskasz lub stracisz klientów, w dowolnym momencie możesz dokonać zmiany szacowanego zysku bez żadnych konsekwencji.

Po zakończeniu roku podatkowego trzeba oczywiście zapłacić podatek, tym razem bazując na rzeczywistym zysku udokumentowanym w raportach finansowych i księgowych. Informacje te co roku należy przekazać do urzędu skarbowego na zeznaniu podatkowym (powinien zrobić to księgowy najpóźniej sześć miesięcy od zakończenia roku). Niewywiązanie się z obowiązków w terminie może skutkować grzywną nawet 5 tysięcy DKK. Co ważne, możliwe jest otrzymanie zwrotu podatku (w przypadku nadpłaty podatku dochodowego), ale również niedopłaty, a co za tym idzie, wezwania do zapłacenia większej kwoty podatku.Trzeba nadmienić, że w przypadku działalności jednoosobowej, podatek od działalności gospodarczej jest deklarowany na jednym zeznaniu podatkowym – przychód jest opodatkowany jednorazowo.Podatek, który płacisz z pracy nazywa się A-tax, a podatek płacony z zysku firmy jednoosobowej – B-tax. Płatności podatku są dokonywane każdego 20. dnia miesiąca (oprócz czerwca i grudnia).

Jeśli jednak zdarza się tak, że przychody z prowadzenia firmy jednoosobowej, uważa się za przychody właściciela firmy. W związku z tym, formalności ulegają uproszczeniu i rozlicza się on jako osoba fizyczna płacąc odpowiedni podatek tylko raz w roku. W tym celu trzeba wcześniej zamówić specjalny, ośmiocyfrowy kod – TastSelv-kode, który umożliwia dostęp do informacji podatkowych. Możesz to zrobić poprzez stronę www.tastselv.skat.dk. Tak jak każdy duński podatnik, właściciel firmy jednoosobowej powinien ze SKAT-u dostać formularz zeznania podatkowego (Selvangivelse), a po terminowym rozliczeniu (do 1 lipca) – decyzję podatkową (Årsopgørelse).