Plan spłat pożyczki na VAT w Danii

Jesteś właścicielem firmy w Danii, zaciągnąłeś pożyczki na VAT związane z pandemią Covid-19? Fakt, że termin ich spłaty przypada na kwiecień 2022 roku, może być kłopotliwy. Rozwiązaniem Twoich problemów może być plan spłaty, który nie wymaga wizyty w urzędzie, ponieważ można go utworzyć drogą elektroniczną (za pośrednictwem strony internetowej urzędu skarbowego SKAT – www.skat.dk). Pamiętaj jednak o tym, że możesz mieć tylko jeden aktywny plan spłat w tym samym czasie.

Zanim dowiesz się, jak stworzyć plan spłat pożyczek VAT, musisz wiedzieć, że niezapłacenie chociażby jednej raty w terminie spowoduje anulowanie całego planu spłaty bez ostrzeżenia. Dlatego tak ważna jest kontrola tego, czy stan konta pozwoli na zapłatę zobowiązania. Dobrym rozwiązaniem jest utworzenie automatycznych płatności w systemie bankowości internetowej dla wszystkich rat za jednym razem. W tym celu trzeba użyć ID płatności dla Skattekontoen (identyfikator zaczyna się od +71). Pamiętaj jednak, aby regularnie sprawdzać, czy stan konta jest wystarczający do spłaty raty. Pomóc w tym może wpisanie tego obowiązku do kalendarza lub ustawienie przypomnienia w telefonie. To bardzo ważne, ponieważ dopiero po miesiącu od anulowania poprzedniego, można utworzyć nowy plan spłaty. Niestety, w tym część zadłużenia może zostać zgłoszona do rządowego biura windykacji (Gældstyrelsen) i w konsekwencji, nie będzie mogła stanowić elementu nowego planu spłat. Jeśli Twoja sytuacja jest trudna, możesz skontaktować się z biurem pod numerem telefonu+45 70 15 73 04 i negocjować spłaty zobowiązań. Jest to jednak trudne, ponieważ często nie można anulować rozpoczętej procedury egzekwowania długu. Dlatego tak ważne jest, aby mieć świadomość swoich kłopotów finansowych, stworzyć plan spłat przed zgłoszeniem długów do biura windykacji oraz terminowo spłacać wszystkie raty.

Tak jak zostało wspomniane, założenie planu spłat pożyczek VAT nie wymaga wizyty w urzędzie. Trzeba jednak przygotować swoje NemID, czyli elektroniczny podpis lub dokument potwierdzający tożsamość online. Na początek musisz zalogować się na stronie www.skat.dk. W tym celu kliknij przycisk „Log pa” („Zaloguj się”), który znajduje się w prawym górnym rogu. Następnie musisz wybrać „Log på som erhverv” („Zaloguj się jako firma”), a później „Log påmedNemID” („Zaloguj się przy użyciu NemID”). W polu, które się wyświetli wpisz NemID i zatwierdź. Po zalogowaniu, w menu po lewej stronie znajdź i kliknij „Skattekontoen” („Rachunek podatkowy”), następnie „Betalingsordning” („System płatności”), a na koniec „Opretnybetalingsordning” („Utwórz nowy schemat płatności”).

Zostaniesz przekierowany do modułu tworzenia planu spłat. Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać, jest wybranie zadłużenia, które chcesz w nim uwzględnić (zaznacz je znakiem znakiem✓w kwadracie po lewej stronie). Drugi krok to wybranie częstotliwości spłat (co miesiąc lub co 14 dni). Później trzeba wybrać metodę płatności (najczęściej wybierane są raty – „Rater”) oraz określić czas trwania planu („Antal rater” – maksymalny czas to 24 miesiące).
Ostatnim krokiem jest wpisanie daty pierwszej wpłaty („Startdato”). Po uzupełnieniu całego modułu, kliknij przycisk „Beregn” („Oblicz”). Gdy to zrobisz, wyświetlą Ci się szacowane daty i kwoty spłaty zobowiązań. Jeśli nie masz zastrzeżeń, zaznacz wymagane pole, a potem kliknij „Godkend” („Zatwierdź”). Po akceptacji plan spłaty zostanie utworzony.

Co ważne, SKAT pobiera odsetki w wysokości 0,7% miesięcznie, ale dla firm, które nie posiadają alternatywnego finansowania, to rozwiązanie jest jedyną opcją, która uchroni je przed bankructwem.