Podatek za pracowników w Danii

Każdy przedsiębiorca w Danii, który chce zatrudniać w swojej firmie pracowników, musi liczyć się z tym, że wiążą się z nimi różne opłaty. Przede wszystkim jest to wynagrodzenia oraz podatek zgodny z wynagrodzeniem brutto. Co ważne, każdy pracownik co miesiąc musi otrzymać pasek wypłaty, który zawiera zarówno wynagrodzenie brutto, potrącone podatki, jak i kwotę netto, która zostanie przelana na jego konto bankowe. Trzeba także pamiętać, że termin płatności podatku związanego z wynagrodzeniem upływa 10. dnia każdego miesiąca.

Głównym kosztem związanym z zatrudnianiem ludzi, jest podatek od pracowników. Ma on charakter progresywny, a więc nie ma stałej stawki, ponieważ jest uzależniony od wielu czynników. Stawka podatkowa jest ustalana przez duński urząd skarbowy (SKAT). Czasami pracownicy będą mieli co miesiąc duże odliczenia od podatku osobistego. W języku duńskim nazywamy to „Personfradrag”. Oznacza to, że pracownik może zarobić do określonej kwoty bez płacenia podatku, a następnie zapłaci podatek podany we wstępnej rejestracji podatkowej. Co ważne, jako pracodawca musisz być zorientowany w stawce podatku od pracowników, która Cię dotyczy. Wystrzegaj się także wybrania niewłaściwej karty. Do wyboru są karty A lub karty B. Karta A umożliwia comiesięczne odliczenie podatku od osób fizycznych (taką kwotę można zarobić bez płacenia podatku). Natomiast karta B nie ma odliczenia podatku od osób fizycznych.