Polityka prywatności

Wprowadzenie

Firma Soltier jest właścicielem witryny internetowej www.soltier.dk i uważa ochronę prywatności swoich klientów za ważną, stosując odpowiednią politykę prywatności. Ta polityka zawiera informacje na temat rodzajów zebranych danych osobowych, celów ich zbierania oraz informacji na temat odpowiedzialności za ich przetwarzanie.

Zbieranie danych osobowych

Podanie informacji osobistych jest dobrowolne i może być wymagane, aby skorzystać z usług świadczonych przez Soltier. Zgodnie z prawem ochrony danych osobowych i regulacjami dotyczącymi ochrony osób fizycznych, te informacje będą wykorzystywane do celów marketingowych i przechowywane, aż do chwili cofnięcia zgody. Ci, którzy ujawnili swoje informacje, mają prawo do ich przeglądu i korekty, a także do wycofania zgody na ich wykorzystanie. Te informacje nie zostaną udostępnione innym podmiotom, chyba że wymaga tego prawo. Ci użytkownicy również mają prawo do przenoszenia swoich danych, a także do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestracja nie jest obowiązkowa, jednak aby móc korzystać z usług oferowanych przez Soltier, użytkownik musi podać niezbędne informacje. Te informacje będą używane tylko w celu świadczenia usługi i będą zbierane jedynie wtedy, gdy jest to konieczne. Soltier zbiera tylko niezbędne dane, takie jak imię i nazwisko, stanowisko, nazwa pracodawcy, numer telefonu, adres e-mail i szczegóły dotyczące zapytań, wniosków lub skarg. W razie potrzeby sprawdzenia ich aktualności lub dokładności, Soltier może skontaktować się z osobami, które podały swoje dane. Niepodanie wymaganych informacji może uniemożliwić korzystanie z usługi lub powodować opóźnienia.

Przetwarzanie danych

Nasi pracownicy będą odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych naszych klientów i nie będą one udostępniane innym podmiotom. Te informacje będą wykorzystywane do świadczenia usług dla naszych klientów, a klienci również będą informowani o naszych innych usługach i działaniach jako firmy. Inne wykorzystanie danych wymagać będzie uzyskania zgody od użytkownika. Podejmujemy wszelkie odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia prywatności tych informacji.

Dane osobowe, które są nam przekazywane, będą wykorzystywane w następujących celach:

  • identyfikacja i tworzenie profilu klienta, takie jak rejestracja lub kontakt z naszą firmą,
  • weryfikacja tożsamości w trakcie korzystania z naszych usług,
  • komunikacja w sprawie naszych usług oraz wysyłanie informacji,
  • realizacja naszych zobowiązań zawartych w umowie,
  • analiza sposobu korzystania przez klienta z naszej strony internetowej, aby ulepszyć nasze usługi,
  • odpowiadanie na pytania,
  • przestrzeganie naszych obowiązków prawnych i współpraca z organami regulacyjnymi i organami ścigania,
  • kontakt z klientami w celach marketingowych dotyczących naszych usług, wydarzeń, szkoleń lub konferencji, jeśli klient nie zrezygnuje z otrzymywania takich komunikatów lub jest to zabronione prawnie,
  • personalizacja komunikatów marketingowych, które wysyłamy, poprzez analizę informacji i usług, z których korzysta klient,
  • realizacja naszych prawnych uprawnień, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez taki okres czasu, w jakim są one niezbędne lub wymaga tego obowiązujące prawo. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza zgodę na nasze zasady prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem naszej polityki prywatności, zalecamy nie korzystać z naszej strony internetowej i nie udostępniać żadnych informacji osobistych.

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.soltier.dk, jest firma Soltier.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do witryn osób trzecich, które nie podlegają naszej kontroli. Dlatego nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych stosowane przez te strony trzecie. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności przed korzystaniem z takich witryn.

Firma Soltier stara się zapewnić bezpieczeństwo, poufność i integralność danych osobowych swoich użytkowników, ograniczając dostęp do nich tylko do osób, które muszą je znać i są zobowiązane do ich ochrony. Powierzone nam dane osobowe nie będą nadużywane, zmieniane ani manipulowane przez nieuprawnione osoby. Firma Soltier nie będzie zbierać wrażliwych informacji za pośrednictwem swojej strony internetowej www.soltier.dk, takich jak informacje dotyczące rasy lub pochodzenia etnicznego, wyznania, politycznych przekonań, zdrowia fizycznego i psychicznego, życia seksualnego, karalności lub przynależności do związków zawodowych.

Użytkownik posiada wiele możliwości w związku z danymi osobowymi przetwarzanymi na stronie internetowej soltier.dk, w tym prawo do uzyskania dostępu, aktualizacji i korekty tych informacji, ograniczenia sposobu wykorzystania przez firmę Soltier, sprzeciwu wobec wykorzystania, otrzymywania informacji elektronicznej i przenoszenia ich na inną stronę, a także żądania usunięcia danych z systemów firmy.

Można skorzystać z tych praw przez wysłanie wiadomości e-mail i zostaną one rozpatrzone zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości promocyjnych i marketingowych, wystarczy powiadomić firmę, przesyłając e-mail i podając adres e-mail, który ma zostać usunięty z bazy danych. Rezygnacja z otrzymywania takich wiadomości nie uniemożliwia jednak prowadzenia komunikacji między firmą a użytkownikiem w ramach istniejącej relacji z Soltier.

Polityka plików cookie

Polityka w sprawie plików cookie opiera się na zapisywaniu niewielkich plików tekstowych zwanych plikami cookie na komputerze lub urządzeniu użytkownika podczas jego odwiedzania strony internetowej soltier.dk. Te pliki cookie są później wysyłane z powrotem na stronę w przypadku kolejnych wizyt i pozwalają na identyfikację użytkownika oraz zapamiętywanie jego preferencji i danych, co ma na celu ulepszenie funkcjonalności i usług oferowanych na stronie. Pliki cookie nie zawierają informacji o tożsamości użytkownika i nie uszkadzają jego systemu. Użytkownik może wybrać, czy chce być informowany o wysyłaniu plików cookie i mieć możliwość ich odrzucania poprzez resetowanie swojej przeglądarki.

Pliki cookie zbierają informacje o sposobie korzystania z witryny, takie jak odwiedzane podstrony, wyświetlane treści, data i czas wizyty oraz inne informacje na temat aktywności użytkownika na stronie. Służą one do analizowania sposobu, czasu i miejsca korzystania z witryny soltier.dk, jednak nie są powiązane z danymi osobowymi. Te informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia doświadczenia użytkownika na stronie, np. po to, aby uzyskać informacje o najczęściej odwiedzanych treściach i aktualizować stronę główną odpowiednio do aktualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników.

Przechowywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika

Archiwizowanie plików cookie na urządzeniu użytkownika oznacza przechowywanie informacji na jego komputerze. Istnieją dwa typy plików cookie – tymczasowe, które są przechowywane tylko do momentu wylogowania lub zamknięcia przeglądarki; i trwałe, które są zachowywane aż do usunięcia przez użytkownika lub wygaśnięcia okresu zapisanego w parametrach. Są także pliki cookie pierwszej i trzeciej strony, dodawane odpowiednio przez właściciela witryny lub przez zewnętrzne podmioty.

Pliki cookie służą do dostosowywania funkcji i usług na stronie, uwierzytelniania i optymalizacji działania witryny. Są także wykorzystywane w celach marketingowych, takich jak wyświetlanie i personalizacja reklam czy dostosowywanie informacji do lokalizacji i preferencji użytkownika. Informacje te nie ujawniają danych osobowych, a jedynie pomagają ulepszać i rozwijać produkty i usługi.

Kontrolowanie plików cookie

Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają użytkownikom kontrolowanie i usuwanie plików cookie. Dostępne są także funkcje blokowania i usuwania plików po zakończeniu sesji, co skutkuje utratą poprzednich ustawień. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie plików cookie może prowadzić do problemów z działaniem wielu witryn internetowych.