Rozliczenie roczne w Danii

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Obecnie coraz większa liczba polskich przedsiębiorców decyduje się na otwarcie firmy za granicą. Właściciele firm, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Danii są zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji podatkowej w SKAT-cie, który w polskich strukturach odpowiada urzędowi skarbowemu. Jednakże duńskie prawo podatkowe znacząco różni się od tego polskiego. Jak zatem wygląda to w praktyce?

Rozliczenie roczne firm w Dani trwa do 1 lipca. Wcześniej każdy przedsiębiorca otrzymuje z urzędu specjalny formularz zeznania podatkowego – Selvangivelse. Dokumenty przychodzą na adres podany przez podatnika w procesie rejestracji firmy. Jako duński przedsiębiorca posiadasz pełne prawo do ulg podatkowych. Daje to możliwość odliczenia np. kosztów związanych z zakwaterowaniem, podróżą czy nawet użytkowaniem mediów w wynajmowanym lokum. Oczywiście wszystko to musi być poświadczone stosowną dokumentacją, choćby w postaci rachunków lub umowy najmu. Oprócz tego przedsiębiorca ma prawo do zwrotu kosztów składek ubezpieczeniowych, emerytalnych, za transport do pracy, za wyżywienie, jak również za alimenty na dzieci. Ponadto przy składaniu zeznania podatkowego przydatna jest również podstawowa znajomość co ważniejszych terminów. Oto niektóre z nich:

 • Personfradrag – ulga podatkowa (jej wysokość jest ustalana corocznie);
 • Personnummer – CRP nadawany przez Urząd Celno-Podatkowy przy rejestracji firmy;
 • Personlig indkomst – osobisty przychód po odliczeniu ATP i ulgi za składki emerytalne;
 • Kapitalindkomst – przychód kapitałowy (innymi słowy zysk inwestycyjny, np. odsetki z lokaty). W tym wypadku potrąca się podatek jak przy kredycie;
 • Fradrag – potrącenie z dochodu kapitałowego;
 • Renteindtægter – zysk z odsetek;
 • Renteudgifter – koszty odsetek;

Należy też wspomnieć, że przed rozpoczęciem jakiejkolwiek działalności, w ciągu ośmiu dni od powstania firmy, konieczne jest zarejestrowanie jej jako płatnika VAT. Wówczas przedsiębiorcę obowiązuje podatek w wysokości 25%, który jest wliczany w ceny usług i towarów, i również jest uwzględniany w rocznym rozliczeniu podatkowym. Podatek obowiązuje wszystkie krajowe spółki. Prawo duńskie gwarantuje, że w wyniku rocznego rozliczenia, przedsiębiorstwa nie zapłacą podatku wyższego niż 51,5%. Przy czym, gdy obrót jest równy lub przekracza 50.000 koron, nieodzowne jest zgłoszenie firmy do Rejestru Zagranicznych Dostawców na stronie internetowej virk.dk. Jednocześnie w przypadku krajowych przedsiębiorstw, duńskie prawodawstwo daje możliwość skorzystania z procedury odwrotnego obciążenia, co oznacza, że koszt podatku VAT ponosi nabywca. Wówczas na fakturze widnieje jedynie koszt netto towaru bądź usługi. Dokument powinien być opatrzony formułą Reversed charge oraz zawierać numer rejestracyjny nabywcy – SE-nummer lub CVR.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wystawianiu duńskich faktur? Zapoznaj się z tym artykułem.

Rozliczenie roczne w Danii

Obowiązek podatkowy dotyczy wszystkich zarejestrowanych na terenie Danii przedsiębiorców. W zeznaniu należy uwzględnić przychody uzyskane zarówno z transakcji krajowych, ale także zagranicznych. Warto wówczas pamiętać o konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, która gwarantuje, że dochód osiągnięty za granicą jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji podatkowej. Po złożeniu deklaracji, przedsiębiorca ma możliwość sprawdzić lub poprawić złożone zeznanie. Wystarczy wejść na stronę internetową www.skat.dk, by zalogować się do indywidualnego konta (aby mieć do niego dostęp należy wcześniej zamówić specjalny kod NemID lub Tastselv). Następnie kliknąć Se årsopgørelsen lub Ret årsopgørelsen/oplysningsskemaet. Po upływie terminu składania deklaracji podatkowych, od 2 lipca SKAT wystawia stosowne dokumenty, zawierające decyzję podatkową, która informuje o wysokości zwrotu – zaznaczone kolorem zielonym; bądź dopłaty jaką należy uiścić – zaznaczone na czerwono. Urząd wypłaci przyznany zwrot podatku na NemKonto, które właściciel przedsiębiorstwa zakłada przy rejestracji działalności. Podatnik ma prawo odwołać się od decyzji urzędu w przeciągu 3 lat. Z kolei SKAT może, w okresie do 7 lat, sprawdzić, czy wydatki przedsiębiorcy pokrywają się z rzeczywistością.

RODZAJ ROZLICZEŃ ROCZNYCH W DANII

W Danii rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przekłada się na sposób rozliczenia podatkowego z tamtejszym fiskusem, czyli SKAT-em. Dlatego też przed podjęciem działalności warto zapoznać się, jakie są zasady rozliczania poszczególnych form, aby dobrać odpowiadający nam najbardziej model, co w przyszłości z pewnością przełoży się na lepsze funkcjonowanie firmy.

Duńskie władze oferują dziewięć form rocznego rozliczenia podatkowego:

 1. Enkeltmandsvirksmhed – roczne rozliczenie podatkowe jednoosobowej działalności gospodarczej;
 2. Aktieselskab – A/S – roczne rozliczenie podatkowe spółki akcyjnej;
 3. Interesselskab – I/S – roczne rozliczenie podatkowe spółki jawnej;
 4. Anpartsselskab – ApS – roczne rozliczenie podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. Kommanditselskab – K/S – roczne rozliczenie podatkowe spółki komandytowej;
 6. Filial af udenlandsk selskab – roczne rozliczenie podatkowe oddziału firmy zagranicznej;
 7. Salgskontor – roczne rozliczenie podatkowe przedstawicielstwa firmy zagranicznej;
 8. Andelsforening/Brugsforening – roczne rozliczenie podatkowe stowarzyszenia spółdzielczego;
 9. Iværksætterselskab – IVS – roczne rozliczenie podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (forma rozliczenia wprowadzona od 1 stycznia 2014 roku);

Roczne rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Danii

W myśl Duńskiego prawodawstwa przychody z prowadzenia jednoosobowej działalności są traktowane na zasadzie samozatrudnienia, gdy właściciel uzyskuje przychód z firmy. Ponad to samozatrudniony może wybrać jedną z trzech opcji opodatkowania:

 • opodatkowanie zgodnie z ustawą o kapitale zakładowym, umożliwiające podzielenie zysku firmy na dwie części, czyli przychód osobisty oraz przychód z kapitału;
 • opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego – w tym wypadku samozatrudniony jest traktowany przy rocznym rozliczeniu jak pracownicy etatowi;
 • opodatkowanie zgodne z ustawą o przedsiębiorstwach, dzięki czemu samozatrudniony ma dwie opcje: albo odpisać od podatku koszty z odsetek kredytowych, albo zatrzymać zysk w formie oszczędności bankowych.

Właścicielowi jednoosobowej działalności gospodarczej przysługują dokładnie takie same świadczenia emerytalne i zdrowotne jak osobom zatrudnionym na etacie. Różnica zaś pojawia się w kwestii opłacenia podatku dochodowego oraz VAT-u, gdyż samozatrudniony winien go zapłacić w paru ratach, czyli albo co pół roku, albo co kwartał. Wówczas składa się tak zwane zaliczki na podatek dochodowy. Można to zrobić 20 marca bądź 20 listopada. Przy wpłacie w pierwszym terminie, jeśli przedsiębiorca wpłaci wyższą kwotę zaliczki, może otrzymać zwrot podatku z odsetkami, które są wyższe niż w banku. Natomiast w drugim terminie oprocentowanie jest obniżone o 0,4% (niższe niż w banku). W celu dokonania rozliczenia podatku przez internet, trzeba wcześniej zamówić specjalny ośmiocyfrowy kod – TastSelv-kode. Można to zrobić za pośrednictwem tastselv.skat.dk. Dzięki temu przedsiębiorca uzyskuje dostęp do prywatnych informacji podatkowych na stronie www.skat.dk. Uzyskany kod pełni bowiem funkcję hasła do konta na stronie duńskiego urzędu skarbowego i daje stały dostęp informacji podatkowych naszej firmy. Ponad to właściciel jednoosobowej firmy ma prawo odpisać od podatku wydatki związane z: zakupem towaru na sprzedaż, ubezpieczeniem firmowym, wynajęciem lokalu, siecią, telefonem, samochodem firmowym, pracami konserwacyjnymi i naprawami dotyczącymi lokali firmowych, ogrzewaniem, prądem, maszynami, sprzętem i urządzeniami, inwentarzem, rewidentem oraz adwokatem. Jednocześnie należy podkreślić, że wszelkie urządzenia, maszyny, towary i sprzęty przeznaczone do użytku prywatnego, mimo tego, że zostały zakupione na firmę, NIE mogą zostać odpisane od podatku. Ponadto dokumenty potwierdzające prawo do ulg, przyznanych w rocznym rozliczeniu podatkowym, należy przechowywać przez okres 5 lat. W pozostałych kwestiach rozliczenie podatkowe nie ulega zmianie. Oznacza to, że samozatrudnieni składają deklarację rocznego rozliczenia podatkowego w terminie do 1 lipca, otrzymując wcześniej w tym celu ze SKAT-u stosowny dokument – Selvangivelse. Od 2 lipca należy spodziewać się Årsopgørelse, czyli decyzji podatkowej.

Więcej na temat duńskiej księgowości możesz się dowiedzieć w tym artykule.

jak złożyć zeznanie przez internet

Roczne rozliczenie spółek w Danii

Przedsiębiorstwa w Dani są dzielone na dwie kategorie względem uzyskiwanego dochodu. Dzięki temu firmy, których roczne obroty nie przekraczają 50 000 koron są zobowiązane do zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych – 22% CIT – zaś w przypadku, gdy obroty te przekraczają wspomnianą kwotę, przedsiębiorstwo ponosi koszt 25% VAT-u.

Podobnie, jak w przypadku samozatrudnionych, również i tu przedsiębiorca ma do wyboru trzy wspomniane już rodzaje rocznych rozliczeń:

 • opodatkowanie zgodne z ustawą o kapitale zakładowym;
 • opodatkowanie zysku jako przychodu osobistego;
 • opodatkowanie zgodne z ustawą o przedsiębiorstwach.

Po wybraniu najbardziej odpowiadającej nam formy opodatkowania, należy pamiętać, że rozliczenie podatku dochodowego musi nastąpić nie później niż pół roku po zakończeniu roku podatkowego – dotyczy to wszystkich grup przedsiębiorców. Jak to wygląda w poszczególnych przypadkach?

Otóż spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – ApS – oraz spółki akcyjne – A/S – w duńskim prawie są postrzegane jako podmiot fizyczny, a co za tym idzie władze nie wymagają od właścicieli odpowiadania za zobowiązania firmy własnym majątkiem. Jedyną poręką stają się więc udziały w kapitale spółki. Natomiast rozliczenie dotyczy dochodów bądź dywidend udziałowców. Tymczasem w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, nazywanych IVS (które tak samo jak ApS są podmiotem fizycznym), ma obowiązek tworzenia corocznie jawnych raportów finansowych, na podstawie których są później rozliczane. Sprawozdanie powinno zawierać:

 1. podsumowanie z działalności zarządu spółki ;
 2. roczny bilans;
 3. rachunek zysków i strat;
 4. wykaz zmian we własnym kapitale;
 5. dodatkowe informacje.

Podobnie jak w innych wypadkach na wszystkich właścicielach spółek ciąży obowiązek złożenia deklaracji podatkowej do 1 lipca.

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROCZNEGO ROZLICZENIA DUŃSKICH FIRM

Prowadzenie przedsiębiorstwa na terenie Danii wymaga złożenia rocznej deklaracji podatkowej do duńskiego Urzędu Celno-Podatkowego. W przypadku, gdy nasza firma zatrudnia pracowników, jako właściciele jesteśmy zobowiązani do wydania im niezbędnych dokumentów do rocznego rozliczenia podatkowego. Pisma urzędowe bezpośrednio związane z rocznym rozliczenie podatkowym to przede wszystkim:

 • ÅRSOPGØRELSE – decyzja podatkowa;
 • OPLYSNINGSSEDDEL – zaświadczenie potwierdzające zarobki pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do wydania takiego dokumentu zatrudnionym w firmie pracownikom. Jest to odpowiednik polskiego PIT-11;
 • SELVANGIVELSE – formularz zeznania podatkowego wysyłany przez duński fiskus do podatnika na podany przy rejestracji adres;
 • LONSEDDEL – cotygodniowe/-miesięczne odcinki wypłat, które każdy duński pracodawca, ma obowiązek dostarczyć swoim pracownikom.

dokumenty i formularze

TERMINY ROCZNEGO ROZLICZENIA PODATKOWEGO FIRM W DANII

Duńscy przedsiębiorcy (oraz duńscy nierezydenci podatkowi), którzy prowadzą w Danii własną działalność gospodarczą, muszą rozliczyć się z duńskim fiskusem w terminie do 1 lipca. Aczkolwiek, termin ten obecnie został przedłużony do 20 września 2020 roku ze względu na pandemię. Jednocześnie w terminie od 1 marca do 1 maja trwa składanie deklaracji podatkowych przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym oraz przez duńskich rezydentów podatkowych. W przypadku, gdy ktoś chce rozliczyć się za poprzedni rok podatkowy ze współmałżonkiem, aby skorzystać z ulgi podatkowej Cross Border, termin na składanie deklaracji upływa 1 czerwca. Od 2 lipca SKAT wysyła decyzje podatkowe, w których suma zawrotu jest oznaczona kolorem zielonym, zaś dopłaty kolorem czerwonym.

odwołanie od decyzji urzędu

Duńscy przedsiębiorcy, jeszcze przez 3 lata i 4 miesiące, mają prawo:

 • odwołać się od decyzji urzędu;
 • nanieść korektę na deklarację podatkową;
 • rozliczyć podatek.

Całą dokumentację odnośnie uzyskanych ulg podatkowych, duński przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać przez 5 następnych lat, ponieważ w tym czasie SKAT ma prawo przeprowadzić kontrolę, by sprawdzić, czy dany podatnik miał faktycznie prawo do odpisania od podatku wskazanych przez siebie kosztów.