Upadłość duńskiej spółki

Bankructwo firmy jest jednym z najczarniejszych scenariuszy pojawiających się w głowach osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą.

Kiedy powinieneś dostrzec perspektywę bankructwa Twojej spółki?
– jeśli przez dłuższy okres ilość kosztów firmy przewyższa ilość dochodów;
– firma ma więcej zobowiązań (długów) niż aktywów, co w praktyce oznacza niewypłacalność;
– przedsiębiorstwo nie płaci rachunków i jednocześnie nie informacje wierzycieli o niezadowoleniu z usługi czy produktu – niepłacenie i brak skargi może sprawić, że wierzyciel skieruje sprawę do sądu;
– jako właściciel otrzymujesz wezwania do zapłaty i groźby podjęcia kroków prawnych (w takiej sytuacji musisz działać).

Jak postępować, gdy firma ma kłopoty?
Najważniejsza jest szczerość. Jeśli dostarczony produkt lub usługa nie spełnia Twoich oczekiwań czy wymagań, wyjaśnij wszystko dostawcy i zaproponuj rozwiązani tego problemu. Jeśli w danej chwili nie posiadasz wystarczającej sumy pieniędzy, o tym także powinieneś poinformować wierzyciela. Większość firm rozumie, że zdarza się gorszy okres i można negocjować warunki spłaty. Warto być uczciwym i wysłać wierzycielowi rachunek zysków i strat oraz saldo – to pozwoli mu poznać trudną sytuację firmy. Najgorszą praktyką jest brak kontaktu, ponieważ często skutkuje to pozwem sądowym.
Warto pamiętać, że spłaty dokonywane przed bankructwem zawsze mogą zostać zakwestionowane. Czasami kurator cofa się o 1-2 lata i ma prawo poprosić wierzycieli o zwrot pieniędzy firmie. Jeśli chodzi o banki, to spłaty kredytu można uznać za nieważne tylko wtedy, gdy wcześniej poinformujesz bank, że masz problemy. Unikaj więc informowania banku, że jesteś na skraju bankructwa, jeśli nie chcesz aby pieniądze wróciły do kuratora. Często kredyty w banku są podpisywane jako zabezpieczenie majątkiem osobistym, dlatego też ludzie często spłacają te kredyty jako pierwsze.

Postępowanie upadłościowe
1. Księgowość przedsiębiorstwa musi być zakończona i przygotowana się na proces zamknięcia firmy. Trzeba pamiętać, że księgowość służy jest istotna dla kuratora, który zajmuje się procedują upadłości, ale co najważniejsze, pomoże właścicielowi uniknąć zakazu zarządzania przyszłymi firmami.
2. Gdy wierzyciel zwróci się do sądu, otrzymasz informację o dniu rozprawy. Jeśli nie możesz stawić się na rozprawie osobiście, koniecznie poinformuj wcześniej o tym fakcie, ponieważ nieobecność może doprowadzić nawet do aresztowania.
3. Sąd może wyznaczyć kuratora, którego głównym zadaniem będzie zabezpieczenie jak największej sumy pieniędzy, która potem trafi do wierzycieli. Kurator przejmuje kontrolę nad całą firmą, w tym nad kontem bankowym (właściciel traci dostęp). Jeśli firma ma sklep to zamki zostaną zmienione, często bez wcześniejszego ostrzeżenia, ponieważ kurator chce mieć pewność, że żadne aktywa nie zostaną wykradzione.Kurator spróbuje sprzedać cały majątek firmy. Często cena jest niska, ponieważ zależy mu na szybkiej sprzedaży. Co ważne, właściciel może kupić aktywa od kuratora.
4. Jeśli masz jakieś należności od swoich klientów, które nie zostały jeszcze w pełni uregulowane, to będą musieli je zapłacić kuratorowi.
5. Postępowanie upadłościowe trwa dość długo. Wyznaczenie terminu rozprawy, jeśli wierzyciel skieruje sprawę do sądu, może zająć 1-2 miesiące. Jeśli doliczyć czas, od kiedy zacząłeś nie spłacać wierzycieli, to często minęło już od 3 do 6 miesięcy. Natomiast kurator pracuje nad postępowaniem upadłościowym przez 1-2 lata, czasem dłużej.
6. Kurator, kończąc swoje działanie, przedstawia do wglądu przegląd bankructwa, w którym znajduje się suma pieniędzy uzyskanych po sprzedaży aktywów oraz suma wypłacona wierzycielom. To zakończy bankructwo, a firma zmieni status z CVR na „bankructwo”.

Upadłość a nowa firma
Prawo duńskie przewiduje możliwość założenia nowej firmy, zarówno przed jak i po rozpoczęciu procedury upadłościowej.Jeśli jako właściciel starej firmy, byłeś winny pieniądze urzędowi skarbowemu, może on odmówić rejestracji nowej firmy jako podatnika VAT lub pracodawcy. W takim przypadku wymagana jest kaucja zabezpieczająca wynosząca 10 lub 20 tysięcy koron duńskich. Co ciekawe, może ona zostać wykorzystana na opłacenie podatku VAT lub podatków pracowniczych w nowej firmie po dokonaniu rejestracji.

Warto nadmienić, że jeśli jesteś sądzony w sądzie przez prokuratora za złe prowadzenie zarządu, np. , jeśli brakuje faktur lub księgowość nie była prowadzona regularnie, możesz zostać ukarany brakiem możliwości zarządzania innymi firmami na okres 1-3 lat (jest to tzw. „kwarantanna upadłości”). Złamanie zakazu grozi grzywną, a nawet półrocznym więzieniem.