Zamawianie pasków płacowych w Danii – krok po kroku

Krok 1: Rejestracja jako pracodawca (arbejdsgiverregistrering)
Jeśli w swojej firmie zarejestrowanej w Danii zatrudniasz pracowników (tj. jesteś pracodawcą), musisz zarejestrować się jako pracodawca. Jeśli zatrudniasz zagranicznych pracowników, pamiętaj, że są oni objęci różnymi przepisami podatkowymi, w zależności od tego, skąd pochodzą i jak długo przebywają w Danii. Dotyczy to również pracowników tymczasowych, takich jak pracownicy budownictwa i pracownicy sezonowi.

Krok 2: Rejestracja w systemie płacowym

Przedsiębiorcy najczęściej używają systemu Bluegarden oraz Danløn, ponieważsą one łatwe w obsłudze. Założenie konta Danløn zajmuje około dwóch tygodni, więc nie należy odkładać tego na ostatnią chwilę, w przeciwnym razie pracownicy nie otrzymają wynagrodzenia na czas. Aby utworzyć konto w systemie płacowym trzeba podać numer CVR (numer rejestracyjny firmy) oraz numer rozliczeniowy i numer konta bankowego firmy. Jeśli przewidujesz opóźnienie, najlepiej rozwiązać ten problem wypłacając najpierw pracownikom szacunkową kwotę, a po zakończeniu listy płac uregulować całość.

Krok 3: Zamawianie pasków płacowych
W systemie płacowym, aby zamówić pasek z wypłatą, trzeba umieścić następujące dane dotyczące listy płac:
– ilość przepracowanych godzin,
– okres wynagrodzenia,
– wynagrodzenie brutto (dla pracowników etatowych),
– stawka godzinowa (dla pracowników opłacanych godzinowo),
– świadczenia dodatkowe (bezpłatne korzystanie z telefonu, bezpłatne korzystanie z samochodu, lunch i inne).

Z perspektywy pracodawcy, musisz także wiedzieć, że w systemie płacowym muszą się znaleźć dane wszystkich pracowników. Jeśli więc zatrudniasz kogoś nowego, w systemie konieczne jest podanie następujących informacji:
– dane i adres pracownika,
– numer CPR pracownika,numer rozliczeniowy (reg) i numer konta bankowego pracownika,
– rodzaj karty podatkowej („hovedkort”, „bikort” czy „frikort”),
– rodzaj umowy o pracę.