Duńska spółka holdingowa

Nazwę spółki holdingowej w Danii nosi zazwyczaj spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca udziały w innych spółkach (nazywane są one spółkami operacyjnymi). Spółka holdingowa najczęściej nie prowadzi działalności, a jedynie zarządza własnością spółek, toteż nie musi być zarejestrowana jako płatnik podatku VAT w Danii.Przedsiębiorcy decydują się na stworzenie struktury holdingowej głównie z uwagi na to, że daje im to możliwość przenoszenie zysku w formie nisko opodatkowanej dywidendy(co może pomóc w ewentualnej ochronie zysków przed roszczeniami czy pozwami), a także ułatwiać podział deficytu z jednej spółki do innej z zyskiem, który będzie wynikiem wspólnego systemu opodatkowania.
Wspólne opodatkowanie dotyczy spółki, która posiada więcej niż 50% udziałów w innej firmie w Danii. Jest ono obligatoryjne, jeśli firmy mają siedzibę w tym samym kraju. Fakt ten trzeba zgłosić do duńskiego urzędu skarbowego (SKAT) w ciągu 30 dni od rozpoczęcia wspólnego opodatkowania. W związku z tym, rok podatkowy spółek podlegających wspólnemu opodatkowaniu musi być tożsamy (nie musi to być rok kalendarzowy). Najczęściej zdarza się tak, że to spółka operacyjna ma obowiązek dostosowania czasu trwania roku podatkowego do spółki holdingowej. Co ważne, gdy dwie lub kilka firm jest opodatkowana wspólnie, na spółce holdingowej spoczywa część odpowiedzialności cywilnej spółek, którymi zarządza. Odpowiedzialność jest w pełni dzielona, jeśli firma w całości stanowi własności spółki holdingowej lub częściowa, gdy własność jest częściowa. Warto także pamiętać, że istnieje możliwość korzystania z systemu wspólnego opodatkowania spółek, które są zlokalizowane w różnych państwach, ale procedura jest dużo bardziej skomplikowana.
Ilość udziałów posiadanych przez spółkę w innych spółkach nie ma wpływu na nazwanie ją spółką holdingową. Ma za to wpływ na zasady opodatkowania, które będą się bardzo różnić w zależności od ilości udziałów, które posiada spółka. Duńska spółka holdingowa, tak jak każda spółka w tym kraju,jest opodatkowana 22-pocentowym podatkiem od osób prawnych. Jednakże zyski pochodzące ze sprzedaży udziałów w innych spółkach zazwyczaj nie podlegają opodatkowaniu.
Poza podatkiem od osób prawnych, spółkę holdingową obowiązuje podatek od dywidend otrzymywanych od spółek operacyjnych. Obowiązują następujące stawki:
1. udziały w spółce prywatnej:
– 0% – w przypadku posiadania powyżej 10% udziałów;
– 15,4% – w przypadku posiadania poniżej 10% udziałów (jeśli spółka posiada mniej niż 10% udziałów w innej spółce, nazywamy posiadane przez nią udziały akcjami portfelowymi, w takim przypadku 70% dywidendy jest opodatkowane 22%, a zyski ze sprzedaży akcji są wolne od podatku);

2. udziały w spółce publicznej:
22% – w przypadku posiadania powyżej 10% udziałów, ale mniej niż 10% spółki publicznej (akcje portfela publicznego).
Ważny jest także podatek płacony przy sprzedaży akcji z zyskiem. W przypadku udziałów w spółce prywatnej opodatkowanie wynosi on 0%, natomiast w przypadku udziałów w spółce publicznej – 22%. Warto także pamiętać, że odliczenie strat przy sprzedaży akcji jest możliwe jedynie w przypadku posiadania udziałów w spółce publicznej. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru, czy wartość akcji niepublicznych w raporcie rocznym, które kupuje spółka holdingowa, ma być prezentowana jako rzeczywista cena kupna, czy jako wartość wewnętrzna. W przypadku zastosowania metody wartości wewnętrznej, każdego roku wartość udziałów jest korygowana w raporcie rocznym tak, aby odpowiadała wartości wykazanej w rocznym raporcie spółki operacyjnej. W przypadku wykazania wartości w cenie zakupu, zysk zostanie wykazany po sprzedaży udziałów lub otrzymaniu dywidendy.

Warto także wiedzieć, że:
– Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy odbywa się na walnym zgromadzeniu (corocznym lub nadzwyczajnym);
– Dochód spółki holdingowej pochodzi z dywidend otrzymywanych od spółek operacyjnych oraz z zysków ze sprzedaży udziałów w innych spółkach;
– Kosztami, które ponosi spółka holdingowa są opłaty księgowe i bankowe, ale także straty wynikające z udziałów, które tracą na wartości lub straty ze sprzedaży udziałów;
– Spółką holdingową może być jedynie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ApS) oraz spółka akcyjna (AS). Jednoosobowa działalność gospodarcza nie może być spółką holdingową.
– Spółka holdingowa nie musi mieć słowa „holding” w nazwie, ponieważ pod uwagę brany jest jedynie zakres działalności;
– Istnieje możliwość założenia spółki holdingowej na podstawie kapitału użytego do założenia spółki operacyjnej (nazywa się to „kapitałem kroczącym”).