Wystawianie faktur w Danii

Nieodłącznym elementem każdego rodzaju biznesu jest faktura. Prowadzenie firmy w innym kraju wiąże się z różnego rodzaju formalnościami, często innymi niż w ojczyźnie. Odpowiednie wystawianie i zarządzanie fakturami pomoże w sprawnym prowadzeniu firmy i zarządzaniu finansami. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o fakturach w Danii.

Elementy faktury

Podstawowe informacje

Na każdej fakturze musi znajdować się odpowiednia ilość informacji.

Przede wszystkim potrzebny jest wybór waluty. Kolejną istotną kwestią jest język, w jakim faktura ma zostać wystawiona. Należy też określić, czy podstawą do wystawienia faktury jest sprzedaż produktu czy usługi. Jest to ważne ponieważ stosuje się różne przepisy, w zależności, czy zakupiło się towar czy usługę. Każda faktura powinna też mieć odpowiednią nazwę oraz mieć swój numer.

Dane stron transakcji

Faktura musi zawierać podstawowe informacje o sprzedawcy i nabywcy, czyli imię i nazwisko/nazwa firmy, NIP, adres. Kolejnymi, bardzo ważnymi danymi są numer faktury, data i miejsce wystawienia faktury. Następną ważną informacją jest kwota do zapłaty oraz sposób i termin płatności.

Towar lub usługa

Każdy towar lub usługa powinien zostać opisany na fakturze osobno, z podaniem dokładnej ilości lub wagi oraz podstawowej ceny. Kwota końcowa powinna być rozbita na kwotę netto oraz podatek VAT. Jeżeli to nabywca jest zobowiązany do odprowadzenia podatku VAT należy opisać to na fakturze.

Następną informacją potrzebnych podczas wystawiania faktury jest miejsce świadczenia usługi. Te dane pozwolą w przyszłości w sposób odpowiedni odprowadzić podatek VAT. Da to też możliwość zwrotu podatku.

Faktura VAT

Ten rodzaj faktury, oprócz podstawowych informacji o sprzedawcy, nabywcy oraz sprzedawanym towarze lub usłudze wymaga też kilku dodatkowych informacji. Faktury VAT w Danii muszą zawierać numer VAT UE odbiorcy oraz nabywcy, ponieważ Dania jest członkiem Unii Europejskiej. Numer VAT UE jest numerem identyfikacyjnym.

Inne

Jeżeli wystawiana jest faktura korygująca należy podać przyczynę korekty.

Każda faktura musi być wystawiona w przynajmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Tutaj znajdziesz nasz artykuł, w którym dowiesz się więcej na temat księgowości w Danii.

Rodzaje faktur

W Danii można wystawić wiele rodzajów faktur. Każda ma inne przeznaczenie oraz wymaga innych danych. Najpopularniejszymi rodzajami faktur są: faktura VAT, faktura uproszczona, faktura zaliczkowa oraz faktura korygująca.

Faktury można wystawiać również w wersji elektronicznej. W zależności od tego, jaki rodzaj faktury zamierzamy wystawić, należy wpisać tam odpowiednie dane, np. faktura korygująca wymaga podania przyczyny korekty.

Podatek VAT

Dania jest znana z wysokich podatków. Stawki podatków w Danii często różnią się od polskich stawek. Podatek VAT ma dwie stawki: 0% i 25%. Obowiązują każdą firmę działającą na terenie Danii. Właściciel firmy ma obowiązek zarejestrować się minimum na 8 zanim rozpocznie działalność. Prawo duńskie stanowi, że to zleceniobiorca opłaca podatek VAT, zatem na fakturze powinien znajdować się odpowiedni do tego opis.

Możliwe jest ubieganie się o zwrot podatku. Aby to zrobić należy złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Można wnosić o zwrot podatku za poprzedni rok.

Polecamy również zapoznanie się z naszym artykułem o duńskich rozliczeniach rocznych.