RODO w Danii – najczęściej zadawane pytania

1. Czym jest RODO?
RODO to prawo Unii Europejskiej, które wymaga od firm uzasadnienia, w jaki sposób niektóre dane są gromadzone i wykorzystywane.

2. Co oznacza skrót RODO?
RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

3. Od kiedy obowiązuje RODO?
RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

4. Co grozi firmom za nieprzestrzeganie RODO?
Nieprzestrzeganie RODO grozi grzywnami, a w niektórych przypadkach nawet karami pozbawienia wolności.

5. Jakie dane podlegają RODO?
RODO podlegają zwykle takie dane osobowe i informacje, które umożliwiają identyfikację konkretnego człowieka.

6. Jakie informacje można znaleźć w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych?
RODO zawiera informacje o tym, w jaki sposób firmy mogą wykorzystywać dane osób i uzasadnienia wykorzystania danych, a także wytyczne co do zbierania i wykorzystania danych, które umożliwiają identyfikację.

7. Czy RODO dotyczy tylko firm z krajów UE?
Wiele osób błędnie uważa, że RODO dotyczy tylko firm działających w krajach UE. Prawo to obejmuje ono również kraje spoza UE, których klienci lub potencjalni klienci mieszkają w krajach UE.

8. W jakim celu powstało RODO?
RODO ma na celu ochronę konsumentów przed nielegalnymi praktykami gromadzenia danych. Poprzednie przepisy zostały uchwalone przed rozpowszechnieniem się Internetu i smartfonów, więc uchwalenie RODO ma na celu aktualizację i rozszerzenie tych zabezpieczeń.
9. Jak RODO definiuje dane osobowe?
Dane osobowe, według RODO, to wszelkie informacje mogące służyć do identyfikacji osoby fizycznej, zwanej inaczej „osobą, której dane dotyczą”. Przykłady danych RODO to:data urodzenia,numer PESEL,adres e-mail,numer telefonu,adres IP lub lokalizacja,dane zdrowotne. W RODO są uwzględnione również inne dane, nazywane niezbyt rozpoznawalnymi lub subiektywnymi. Są to: kolor oczu i waga,dane genetyczne,opinie polityczne,religia, cechy charakteru,przynależność do związków zawodowych oraz pochodzenie rasowe lub etniczne.

10. Czy nazwisko podlega pod RODO?
Zgodnie z przepisami RODO, nazwisko nie zawsze może być danymi osobowymi, ponieważ wiele osób ma je takie samo. Jednak w przypadku, gdy nazwisko osoby jest połączone z innymi danymi, takimi jak zatrudnienie, numer telefonu lub stały adres, podlega to bezpośrednio RODO.
11. Jakie obowiązki w związku z RODO mają przedsiębiorstwa?
Zgodnie z RODO firmy muszą stosować bardziej rygorystyczne zasady gromadzenia danych konsumentów i tego, jak je wykorzystują. Firma musi umożliwić konsumentowi wybór, czy chce podać informacje o sobie. Środki te zwykle obejmują dodawanie zastrzeżeń dotyczących RODO podczas zbierania danych. Firmy muszą również wdrożyć zasady gromadzenia danych które zapewniają, że przetwarzanie danych konsumentów jest ograniczone do tego co jest konieczne, i przechowują dane tylko tak długo, dopóki spełniają swój cel.

12. Na czym polega maskowanie danych?
Ze względu na RODO wiele firm decyduje się na zamaskowanie swoich danych.Dwie popularne formy maskowania danych obejmują:
– Pseudonimizację danych – proces ten również maskuje dane poprzez zastąpienie danych identyfikujących sztucznymi identyfikatorami, ale jego użycie jest ograniczone w porównaniu z szyfrowaniem danych;
– Szyfrowanie danych — ten proces zaciemnia informacje, zastępując identyfikatory czymś innym. Dane są wtedy dostępne tylko dla „zatwierdzonych użytkowników”, którzy mogą zobaczyć pełny zestaw danych.