Zapłata i zwrot podatku VAT w Danii

Zapłata podatku VAT w Danii
Aby zapłacić podatek VAT w Danii, trzeba wprowadzić do systemu księgowego (e-conomic, Dinero lub Billy’s Billing) wszystkie faktury sprzedaży, a następnie wygenerować raport, w którym uwzględniony zostanie cały podatek VAT od sprzedaży i od zakupu. Warto mieć na uwadze to, że niektóre przedmioty są w Danii zwolnione z podatku VAT w Danii (znaczki, ubezpieczenie, taksówki, czasopisma i gazety). Zwolnienia obejmują również podatek VAT od sprzedaży, np. sprzedaż przez Unię Europejską do firm zarejestrowanych jako podatnik VAT lub sprzedaż poza UE, gdzie nie dolicza się podatku VAT.Po zakończeniu rezerwacji sporządzamy raport VAT za pomocą konta SKAT, czyli strony duńskiego urzędu skarbowego. Po zalogowaniu się na stronie urzędu skarbowego zadeklarować VAT w odpowiednim menu. Rejestrujemy wysokość podatku VAT od sprzedaży i VAT od zakupów, co daje nam podatek VAT netto do zapłaty lub do zwrotu przez urząd skarbowy.

W celu dokonania wpłaty trzeba pobrać numer identyfikacyjny, dokładną kwotę podatku VAT do zapłaty oraz termin płatności. Identyfikatory płatności w Danii zaczynają się od kilku różnych prefiksów +71 lub +73, po których następuje długa sekwencja. Jeśli masz już konto w duńskim banku, płacenie podatku VAT odbywa się w taki sam sposób jak opłacenie rachunku za prąd. Jeśli aktualnie nie stać Cię na zapłacenie VAT, będziesz je winny urzędowi skarbowemu. Urząd skarbowy sprawdza to za pośrednictwem konta podatkowego, które działa jak zwykłe konto bankowe (Skattekontoen). Możesz uzyskać do niego dostęp pod adresem: https://www.skat.dk w sekcji biznesowej na stronie urzędu skarbowego. Za każdym razem gdy składasz deklarację VAT, możesz zobaczyć ile zostało zadeklarowane na wyciągu, a także wszelkie dokonane płatności lub otrzymane zwroty. W dowolnym momencie możesz sprawdzić, ile podatku VAT jesteś winien urzędowi skarbowemu (obejmuje to odsetki i opłaty dodawane do długów VAT).

Terminy zapłaty podatku VAT w Danii

Każdy przedsiębiorca może wybrać, w jakich terminach chce płacić duński podatek VAT. Można płacić co miesiąc, co trzy miesiące, a nawet co pół roku. Najczęściej wybierana jest płatność kwartalna, której terminy prezentują się następująco:
– 1 czerwca (pierwszy kwartał, czyli styczeń, luty i marzec);
– 1 września (drugi kwartał – kwiecień, maj, czerwiec);
– 1 grudnia (trzeci kwartał, czyli lipiec, sierpień, wrzesień);
– 1 marca (czwarty kwartał – październik, listopad, grudzień).

Zwrot podatku VAT w Danii
Jeśli firmy przeprowadziły więcej transakcji kupna z VAT niż sprzedaży, skutkuje to możliwością ubiegania się o zwrot kwoty netto przez urząd skarbowy. Zwrot ten wpływa po około dwóch tygodniach od rozliczenia na NemKonto (firmowe konto bankowe). Bank zazwyczaj automatycznie przypisuje konto firmowe jako NemKonto, ale jeśli zapomni o tym zrobić (co często robi w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), gdy urząd skarbowy będzie chciał przekazać Ci Twój VAT, otrzyma błąd. Sprawdzić istnienie NemKonta można na stronie NemKonto.dk lub można zwyczajnie skontaktować się z bankiem.